Door Fractie op 9 maart 2016

Aantal stembureaus

De PvdA bracht afgelopen maandag een zogenaamd actualium in stelling om de halvering van het aantal stembureaus voor het Oekraïne-referendum aan de orde te stellen. Er moet een stembureau bijkomen.

Ons bezwaar is gelegen in het feit dat het aantal stembureaus wel erg drastisch is teruggebracht door de dadendrang van dit college. Het hoeft niet allemaal bij het oude te blijven, maar een halvering…..
In een democratie moet het stemrecht betrekkelijk eenvoudig kunnen worden uitgeoefend, dat bereik je niet door halvering van het aantal stembureaus. In Wapenveld zijn slechts twee stembureaus overgebleven terwijl in de grotere kern Heerde er ook twee zijn bedacht. In Heerde-Noord is er niet een.

Het college gaat bezien of er in Heerde een stembureau bij kan komen bij het te houden referendum en daarnaast gaat het college de raad tijdig informeren over het aantal stembureaus bij de eerstvolgende verkiezingen.
Het is helder dat volgens ons daar goed naar gekeken moet worden. Twaalf stembureaus is misschien wat veel, maar zes is wel erg weinig – zeker bij deze locatiekeuze.

De fractie

Bijlage: Actualium Referendum