Door Fractie op 28 maart 2016

Aantal stembureaus aanstaand referendum

Eerder spraken we in de raad over het aantal stembureaus in de gemeente n.a.v. het PvdA-actualium. Heerde heeft namelijk normaal twaalf stembureaus en nu bij het aanstaande referendum slechts zes. De kern Heerde heeft er nu net zoveel als de kern Wapenveld…. Er komt een nieuwe motie ter stemming.

Het college wilde bij de bespreking, waarbij een duidelijke raadsmeerderheid voor een heroverweging van het aantal stembureaus was, eerst een aantal rechtelijke uitspraken afwachten alvorens een beslissing te nemen. Er waren in het totaal drie procedures aangespannen, twee tegen gemeenten en een tegen minister Plasterk. Een gemeente kreeg de opdracht van de rechter het aantal stembureaus uit te breiden en een andere gemeente hoefde dat niet te doen van de rechter.

Ondanks deze uitspraken heeft het college geen reden gezien om het aantal stembureaus iets aan te passen zoals vanuit de raad werd gevraagd. Deze vraag lag er omdat met name Heerde-Noord onderbedeeld is. Men moet daar of naar Wendhorst of naar Brinkhoven om een stem uit te brengen.

Onderstaand treft u een motie van D66GL, GemeentebelangBoerenpartij en de PvdA aan als een ultieme poging om in Heerde-Noord alsnog een extra stembureau te krijgen.

De fractie

Bijlage: motie stemlokalen