Door op 5 oktober 2017

Aangepaste motie vliegroutes

De aanvankelijke motie is tijdens de raadsvergadering op een paar punten wat aangepast en vervolgens unaniem aangenomen.

Bijlage: aangepaste motie Lelystad Airport