Door Fractie op 19 juni 2015

Aandacht voor integriteit

Tijdens de vergadering van de commissie ruimte van maandag 15 juni heeft de PvdA nog eens aandacht gevraagd voor het zogenaamde integriteitsbeleid dat nu opnieuw binnen de gemeente onder de loep wordt genomen. 

De PvdA vindt dat cadeau’s, bijvoorbeeld hoogstambomen, in een register moeten worden genoteerd zodat duidelijk is wie wat als cadeau heeft ontvangen en wie de gever was. Daarnaast zijn we van mening dat m.b.t. de nevenfuncties van onze vier fulltime bestuurders helder moet zijn hoeveel tijd de betrokken bestuurder daaraan besteedt en wat die nevenfunctie inhoudt. In de tweede helft van dit jaar wordt een nieuw beleid in de commissie besproken.

De fractie