Aan het woord: Peter Mast

8 maart 2018

Ik ben Peter Mast, 67 jaar jong en woon vanaf 1974 met veel plezier in Heerde. Ik heb twee heerlijke kinderen en vier prachtige kleinkinderen. Mijn vrouw is helaas in 2014 overleden aan de gevolgen van kanker. Haar ziekte is voor mij de reden geweest om me in te zetten voor het KWF. Zo heb ik deelgenomen aan drie racefiets-sponsortochten (Alpe d’HuZes) en ben ik betrokken geweest bij de organisatie van de Samenloop voor Hoop 2016 in Heerde. Machteloosheid omzetten in actie is voor mij een werkzaam geneesmiddel.

Ik ben vanaf 1974 tot begin deze eeuw in leidinggevende functies werkzaam geweest in de jeugdhulpverlening (de Dreef). Een deels roerige periode. Daarna ben ik totaal iets anders gaan doen en heb gewerkt als arbeids- en organisatieadviseur. Ik ben inmiddels gepensioneerd maar dat wil niet zeggen dat ik op mijn handen zit. Ik vaar als schipper/vrijwilliger een dagdeel per week bij het Kozakkenveer in Veessen. Ik ben secretaris/bestuurslid bij de ToerClub Heerde (onlangs winnaar Cittaslow-prijs) en als ik tijd over heb dan racefiets ik graag.

De PvdA heeft altijd mijn sympathie gehad. Het opkomen voor de minder sterken in de samenleving en het bevorderen van de mogelijkheid tot ontplooiing voor iedereen zijn daarbij voor mij richtinggevend geweest. Niet iedereen weet dit blijkbaar te waarderen. De PvdA heeft immers onlangs landelijk flinke electorale klappen gekregen. Misschien deels terecht. Wellicht heeft ze te veel aangeschurkt tegen het neoliberalisme en te veel aan sociaaldemocratische herkenbaarheid ingeleverd. Maar dat wil niet zeggen dat er geen plaats meer is voor de sociaaldemocratie. Integendeel! De zorg van de huidige conservatieve politieke elite voor het grote geld staat namelijk in schril contrast met de zorg voor de gewone burger. Die onbalans behoort (ook) in de gemeentes zo veel mogelijk voorkomen, respectievelijk hersteld te worden. Het is daarom o.a. de missie van de PvdA-Heerde om de toegankelijkheid voor iedereen van de zorg en de sport te handhaven en te bevorderen.

Misschien kunnen we ook daardoor, samen, Heerde een klein beetje beter maken.

Peter Mast
Kuipersakker 15
8181 KG Heerde
0578-693104/06 17 246 950
peterelsmast@gmail.com