Door Fractie op 18 juli 2014

Ontwikkeling beleid mantelzorgwoningen

De gemeenteraad heeft unaniem een mede door de PvdA ingediende motie  aangenomen om op korte termijn beleid te ontwikkelen waardoor snel op aanvragen voor mantelzorgwoningen kan worden gereageerd. De motie is door het college overgenomen op voorwaarde dat dit beleid niet in strijd komt met de wet.