Door Fractie op 5 november 2013

De PvdA wil dat in Heerde …

In de begrotingsvergadering van de gemeente Heerde van 4-11-2013 heeft de PvdA een aantal (actie)punten genoemd. De PvdA wil dat:

 1. de operatie Krimp zonder Scheuren een flitsende doorstart krijgt. Raadsbreed en op korte termijn vanwege de financiële vooruitzichten.
 2. het recent ontwikkelde rekeninstrument van de VNG snel en voortvarend wordt ingezet om helderheid te krijgen over de toekomstige gemeentefinanciën.
 3. onderzocht wordt of de medewerkers voldoende geschoold zijn en over de benodigde competenties beschikken om de nieuwe decentralisatietaken aan te kunnen.
 4. de mens voorop staat bij de decentralisaties en niet de kosten. Overigens wil de keuze  ‘de mens centraal’ niet zeggen dat dingen niet goedkoper kunnen.
 5. het van Meurspark wordt aangemerkt als de huiskamer van Heerde. De Sutiwall is een succes en het park moet een plek worden voor alle Heerdenaren.
 6. het initiatief Oldebroek v.w.b. afbreekbare plasticzakken in de GFT bak wordt onderzocht. De stank wordt zo beperkt en het gebruik van de GFT bak bevorderd. Inzamelen van glas, blik en papier in het buitengebied en de dorpen opnieuw bestuderen en beter organiseren.
 7. de communicatie over  de afvalstoffenheffingsverandering is ondermaats geweest en is vooral overgelaten aan de ROVA. De communicatie moet beter. We kunnen ons, als het gaat om de 3 decentralisaties, geen missers veroorloven.
 8. het buitendienstpersoneel is schijnbaar regelmatig royaal vóór de reguliere eindtijd al op weg naar huis. Dat is geen voorbeeldfunctie en dient te worden aangepakt.
 9. bankjes worden geplaatst bij de wadi’s (de plek waar het regenwater de grond inloopt) in de Bovenkamp en op andere plaatsen die zich daarvoor lenen. Genieten van duurzaamheid, natuur om de hoek.
 10. investeringen nog eens minutieus worden onderzocht op ‘schrapmogelijkheden’ en op beperkingskansen. Bijvoorbeeld 1 brug over de Wetering vervangen i.p.v. 2
 11. betrokkenheid van de burger wordt vergroot ook als dat betekent dat we de zaken uit handen moeten geven. Voorbeelden zoals het zwembad en het gemeentelijk groen verdienen navolging.
 12. een klantvriendelijker ondernemersklimaat tot stand komt, ook t.b.v. de werkgelegenheid, waarbij de Kvk en het MKB adviseren. Een ondernemersloket kan daarbij helpen.

Fractie PvdA