Door op 23 december 2014

“2014 Een bewogen jaar”

Afdelingsvoorzitter Henk Kanter blikt terug en vooruit.

“2014 Een bewogen jaar”

Als ik deze uitspraak doe denk ik aan twee onderwerpen, namelijk:

  • ons 100-jarig jubileum
  • de gemeenteraadsverkiezingen

Wat een geweldig 100-jarig jubileum van de PvdA Heerde. Ik kijk hier met voldoening op terug. Eerst de voetbalwedstrijd tussen een PvdA-team en de jeugd van V.V. Heerde en V.V. VeVo. Vervolgens een receptie met een politiek debat. Trots ben ik op het 100-jarig bestaan van onze afdeling, het gaat goed met de PvdA Heerde. Weinig politieke verenigingen kunnen dit van zichzelf zeggen, ik kom hier nog op terug.

De gemeenteraadsverkiezingen waren voor mij een dieptepunt. Jammer dat wij maar twee zetels kregen. Een teleurstelling, niet alleen omdat ik op plaats drie op de lijst stond, maar meer om het vertrouwen dat de burgers van de gemeente Heerde in de PvdA hadden. Natuurlijk, de teleurstelling was landelijk, maar daar wil ik mij niet achter verschuilen.

Wat ik moeilijk te begrijpen vind is dat dit gebeurde terwijl onze fractie haar best heeft gedaan de burgers van de gemeente Heerde in de politieke arena zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Helaas volgens de burgers niet goed genoeg. Het gevolg is dat wij nu niet meebesturen in de coalitie, maar in de oppositie zitten. Een rol die wij als PvdA Heerde lang geleden hebben vervuld, maar we moeten het de komende vier jaren ermee doen.

Dit brengt mij bij het jaar 2015:

Als afdeling hebben wij 54 leden, een goed bestuur en een goede fractie. We zijn een actieve afdeling:

  • We doen aan allerlei regionale en landelijke activiteiten mee, zoals themabijeenkomsten, congressen, regionale en provinciale overleggen.
  • We laten ons met regelmaat op straat zien zowel in het centrum van Wapenveld als in Ik moet daarbij opmerken dat wij de enige politieke partij zijn die dit meerdere keren per jaar doen. Burgers kunnen ons aanspreken over diverse onderwerpen.
  • Samen met de afdelingen Hattem, Oldebroek/Wezep, Epe en Elburg organiseren wij verschillende activiteiten.
  • Onze fractie laat zich niet alleen in het gemeentehuis zien, maar ook bij tal van verenigingen, de WMO-raad, de ondernemersraad en in de wijk.

Tijdens de ledenvergaderingen, die wij vijf keer per jaar houden, wordt er na de pauze een actueel onderwerp behandeld. De laatste ledenvergadering hebben we een presentatie over de hoogwatergeul gehad. Daarvóór hebben we gesproken over de drie decentralisaties en de centrumvisie Heerde. De leden spreken in aanwezigheid van de fractie over deze onderwerpen. De fractie kan eventuele vragen en stellingen meenemen naar de behandeling in de gemeenteraad.

De data voor de ledenvergaderingen 2015 evenals de verslagen, fractieaangelegenheden, de weblog van de fractieleden etc. kunt u op onze website www.heerde.pvda.nl vinden.

Politiek gezien zal 2015 in het teken staan van de drie decentralisaties van de overheid naar de gemeenten. De gemeente wordt verantwoordelijk voor:

  • jeugdzorg
  • werk en inkomen
  • zorg aan langdurig zieken en ouderen

De fractie heeft haar eerste succesje binnengehaald; op initiatief van de PvdA-fractie heeft het college de beleidsregels voor de bijzondere bijstand aangepast. Een artikel hierover kunt u lezen op onze website.

Ik sluit af met u allen fijne kerstdagen en een gezond en sociaal 2015 toe te wensen.

Met vriendelijke groet,

Henk Kanter
afdelingsvoorzitter