Door Fractie op 25 mei 2016

Informatie huishoudelijke hulp

De Centrale Raad van Beroep heeft op 18 mei 2016 drie richtinggevende uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp onder de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Vanuit de gemeente Heerde is daar een reactie opgekomen.

Bijgaand de reactie van de gemeente Heerde.

De PvdA heeft, als enige, aangegeven deze reactie van de portefeuillehouder te willen bespreken in de eerstvolgende commissievergadering.

De fractie

 

Bijlage: informatie huishoudelijke hulp